BENDAK GAYRİMENKÜL

Danışmanlık Hizmetleri Proje Geliştirme Yatırım Değerlemeleri

HAKKIMIZDA

Bendak Gayrimenkul Hakkında

Bendak Gayrimenkul Danışmanklık ve Proje Geliştirme

Ortaklarımızın ve alanında uzman kadromuzun deneyimi ile yatırımcılarımıza, projeleri ile ilgili olarak, mevcut piyasa şartları, projenin bulunduğu bölgedeki ihtiyaç ve finansal durumunu değerlendirerek ihtiyaç duyulan çözümleri sunmaktayız.

Yatırımcımızın finansal imkanları ve kısa-orta, uzun vadeli kar beklentisine uygun olarak en doğru projeye yatırım yapmasını sağlamak en temel amacımızdır.

Gayrimenkul alanında yapılabilecek yatırım fırsatlarını değerlendirerek doğru bölgenin seçilmesi, doğru arsanın bulunması ve doğru nitelikteki projenin yapılmasını sağlamaktayız.

HİZMETLER

Danışmanlık Hizmetleri

Gayrimenkul yatırımcılarının ve finans kurumlarının yatırım projelerine ait inşai yatırımları konusunda, tam kapsamlı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Arsa ve Proje Geliştirme

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam accusamus reiciendis asperiores debitis similique assumenda animi non id pariatur.

Mevzuat Danışmanlığı

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam accusamus reiciendis asperiores debitis similique assumenda animi non id pariatur.


124 +
TOPLAM MÜŞTERİ

233 +
TAMAMLANAN PROJE

5550 +
CEVAPLANAN SORU

HİZMETLER

Bendak Gayrimenkul Danışmanlık Hizmeti

Danışmanlık Hizmetleri

Tecrübeli ve alanında uzman ekibimizin çalışanlarından atanan danışman, resmi işlemler hakkında bilgilendirmede bulunarak, gayrimenkul satın almak isteyen kişilere yatırım danışmanlığı hizmeti verir.

Gayrimenkul alınacak bölgenin değeri, amortisman süresi ve çekilecek kredi oranları ile ilgili bilgilendirmede bulunur. Gayrimenkul satın alacak kişinin doğru zaman ve lokasyonda yatırım yapmasına yardımcı olmak adına detaylı bir pazar analizi yapılır.

Bendak Gayrimenkul Arsa ve Proje Geliştirme

Arsa ve Proje Geliştirme

Arazi imar planı, fiziksel özellikler ve ekonomik olanakları, sonuç odaklı bir yaklaşımla değerlendirerek arazinin durumunu ortaya analiz ederek, arazide gerçekleştirilebilecek optimum yatırım için bilgi ve tecrübelerimizi aktarmaktayız.

Bu hizmet sayesinde sizlere arsaların en etkin ve verimli kullanılabileceği projelerin geliştirilmesini ve karşılaştırılmasını sağlamaktayız. Bu doğrultuda firmamız, bölgesel ihtiyaçların analizi ile arsa ve gayrimenkullerinizin en etkin ve verimli kullanılması için kapsamlı analizler yaparak sizlere yol gösterecek çözümler üretmektedir.

Faaliyetlerimiz

 • Bölge analizleri ve değerlendirmeleri (Hedef kitle portföyünün oluşturulması)
 • Gayrimenkul konum analizi
 • En etkin ve en verimli analizler
 • Kullanıma yönelik çözüm önerileri
 • Fizibilite çalışması ve raporların hazırlanması
 • Kanun ve mevzuata göre durum tespiti
 • İmar planı danışmanlığı
 • Boş arazi ve geliştirilmiş proje değer analizi
Bendak Gayrimenkul Arsa ve Proje Geliştirme
Bendak Gayrimenkul Mevzuat Danışmanlığı

Mevzuat Danışmanlığı

Gayrimenkulün varlığı, oluşumu, dönüşümü ve gelişimi, ülkemizde var olan hukuki düzenlemeler dışında irdelenemez. Bu bağlamda değerleme çalışmalarının önemli bir kısmını, gayrimenkulün gelişimine etki edecek olan yargı içtihatları ve mevzuata bağlı yorumlanması ve irdelenmesi oluşturmaktadır.

Avukatımız, gayrimenkul Hukukunun miras, imar, kamulaştırma, inşaat, kira, kat mülkiyeti gibi birçok alanında aktif olarak çalışmakta, danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İnşaat projeleri ve gayrimenkul yönetimde müvekkilleri olan şirket ve gerçek kişilere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İmar uyuşmazlıkları, kira sözleşmeleri ve uyuşmazlıklarının yönetimi, Miras Hukuku ve mirasçılık ilişkilerinin yönetimi üzerinde çalışmaktadır.

Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, miras taksim sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, hasılat ve diğer taşınmaz kirası sözleşmeleri, ipotek sözleşmeleri, temlik sözleşmeleri, vekalet sözleşmeleri, komisyonculuk sözleşmeleri gibi Gayrimenkul Hukukuyla ilgili sözleşmelerde aktif olarak çalışmaktadır.

İmar işlemleri, kıyı kenar çizgisi, orman sınırları gibi idari ve hukuki işlemler kaynaklı Mülkiyet Hakkı ihlalleri ve kamulaştırma işlemleriyle ilgili danışmalık ve görüş hizmetleri de vermektedir. Ayrıca tapu işlemleri, kadastro işlemleri, orman işlemleri (2-B ve kullanım hakları) ve Hazine ait taşınmazlarının kullanımı ve satın alınmasıyla ilgili idari başvurularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Yukarıda bahsi geçen tüm konular ve ayrıca kat maliklerinin yönetim planından kaynaklı uyuşmazlıklarının çözümü ile alakalı olarak, değerleme çalışmalarının yanında ve paralelinde, gerekli görülen danışmanlık ve görüş hizmetleri şirketimiz bünyesinde çözümlenebilmektedir.

Bendak Gayrimenkul Mevzuat Danışmanlığı
Bendak Gayrimenkul Yatırım Değerlemeleri

Yatırım Değerlemeleri

Gayrimenkul Değerlemesi Banka ve finans kurumlarınca krediye teminat olarak alınacak gayrimenkullerin değer tespiti İflas ve hacizlerde mahkemelere rayiç bedeli tespiti, Banka kredilerinden doğan ipoteklerin paraya çevrilme aşamasında, bankalarca satın alınabilecek gayrimenkullerin değer tespitleri, Bayilik teminatlarında ve sermaye artırımlarında gayrimenkullerin değer tespiti, Şirketlerin ortaklık kurma ve ayrılma dönemlerinde mevcut gayrimenkullerin değerlendirilmesi, Toplu Konut İdaresi kaynaklı kredilerde değerleme, situasyon ve hakediş taleplerinde rapor tanzim edilmesi, Tapu Sicil Müdürlüklerinde gayrimenkuller ile ilgili olarak gerçekleştirilecek, ipotek, ifraz, tevhid, ayni haklar gibi her türlü hukuki işlemlerin yapılması, İlgili resmi kurum ve kuruluşlardan belge temin etmek sureti ile ekspertiz ve değerleme raporlarının Uluslararası Standartlarda hazırlanmasının sağlanması, Ekspertiz ve değerleme raporlarının gizlilik esası ile arşivlenmesinin ve belli sürelerde güncellenmesinin sağlanması, Türkiye'nin her yerinde bulunan, konusunda uzman eksperleri ile yurt genelinde hizmet verilmesi, Öğrenilen bilgilerin ve mesleki sırların işverenin onayı olmadan üçüncü şahıslara ifşa etmeme prensibi ile yukarıda belirtilen tüm konularda hizmet vermektedir.

İLETİŞİM

 • Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No: 2/1 Kat: 9 D: 39 Ataşehir/İSTANBUL
 • +90 (216) 519 0202
 • info@bendakgayrimenkul.com

İletişim Formu